De KNVB brengt Fortuna Sittard drie punten in mindering op de ranglijst naar aanleiding van de financiële problemen uit het vorige seizoen. Erger dan die drie punten is wellicht het feit dat we opnieuw een jaar lang een kruisje zullen aantreffen achter de naam van Fortuna Sittard als zijnde een club in financiële problemen. Iets wat de club volgens mij niet verdient en de KNVB had kunnen voorkomen.


In het voorjaar leverde Fortuna Sittard een Plan van Aanpak in bij de licentiecommissie van de KNVB. Dat Plan van Aanpak – iedere club in categorie 1 moet zo’n plan opstellen – behelst hoe de club uit categorie 1 denkt te geraken.

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak is het crediteurenakkoord dat Fortuna wenste te sluiten om van zijn restschuld af te geraken. Fortuna stelde voor de schuldeisers in totaal 360.000 euro ineens te betalen in ruil van kwijtschelding van de restschuld. Dit alles zou uiterlijk 15 juni 2016 zijn beslag moeten krijgen. De schuldeisers gingen akkoord en ook de licentiecommissie, want die bekrachtigde het Plan van Aanpak, zij het dat de licentiecommissie Fortuna ook verplichtte uiterlijk 15 juni een vervolg-Plan van Aanpak in te dienen (dat wil zeggen, wat gaat Fortuna doen om de club verder op te bouwen zodra het crediteurenakkoord is afgehandeld?).

Echter Fortuna slaagt er op 15 juni niet in de benodigde 360.000 euro op tafel te krijgen, met als gevolg dat het crediteurenakkoord op dat moment niet gehonoreerd kan worden. Fortuna’s energie is gaan zitten in het crediteurenakkoord – voor het opstellen van een vervolg-Plan van Aanpak is geen tijd.

De licentiecommissie oordeelt ergens in juli/augustus hard over de situatie op 15 juni (zonder dat dit naar buiten komt):

  1. Onvoldoende liquide middelen om een crediteurenakkoord af te sluiten: publieke waarschuwing.
  2. Geen afgewikkeld crediteurenakkoord: drie punten in mindering;
  3. Geen (deugdelijk) vervolg-Plan van Aanpak: drie punten in mindering.

Fortuna gaat in beroep en de beroepscommissie van de KNVB laat straf 2) vallen (op basis van wat is onduidelijk), maar houdt straffen 1) en 3) aan.

Dat is sneu voor Fortuna, want twee weken na 15 juni, neemt Isitan Gün een meerderheidsbelang in Fortuna. Hij wikkelt het crediteurenakkoord af, waarmee de financiële problemen waarvoor Fortuna nu wordt gestraft zijn opgelost.

Ik wil best begrijpen dat de KNVB deze maatregelen neemt. Regels zijn regels en Fortuna voldeed op 15 juni niet aan de regels. Punt uit. Het had de KNVB wel mooi gestaan als de bond er in zijn berichtgeving op had gewezen dat het hier over inmiddels opgeloste problemen gaat. Dat was een kleine moeite geweest, maar een wereld van verschil voor Fortuna Sittard, dat op zoek naar nieuwe sponsoren moet. Nu staat er een jaar lang een kruisje achter Fortuna’s naam en iedereen denkt: het is nog steeds een financiële janboel bij Fortuna, daar steek ik mijn geld niet in.

Fortuna moet nu alles uit de kast halen om dat beeld te repareren. Een toegevoegd zinnetje in het KNVB-persbericht had het kunnen voorkomen, maar dat was blijkbaar te veel gevraagd.

Riccardo Welters