Op 26 maart houdt de Supportersvereniging SV Nao Veure haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dat is het moment waarop het bestuur tekst en uitleg gaat geven over het afgelopen jaar. Tevens zal de kascontrolecommissie verslag doen van de financiële gang van zaken. Supporters die vragen hebben, kunnen die dan voorleggen aan het bestuur.

De vergadering wordt gehouden in het supportershome in de Trendwork Arena en begint om 20.00 uur.

Bron: SV Nao Veure