De Supportersvereniging is niet in staat om op het allerlaatste moment de voor morgen geplande jaarvergadering te verplaatsen als gevolg van de verplaatsing van Excelsior Rotterdam – Fortuna Sittard naar morgen.
Kortom, de vergadering gaat morgen door en begint om 20.00uur in het supportershome in het Wagner&Partners Stadion.

Agenda

1) Opening en mededelingen (eventueel wijzigingen of aanvullingen van de agenda);
2) Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 4 november 2003;
3) Jaarverslag secretaris over het jaar 2003– 2004;
4) Jaarverslag penningmeester over het jaar 2003 – 2004;
4.1 Verslag kascommissie
4.2 Benoeming nieuwe kascommissie
5) Nao Veure;
6) Supportershome;