Het beroep dat Fortuna Sittard instelde tegen de gele kaart die de club kreeg van de licentiecommissie is afgewezen, waardoor de gele kaart dus blijft gehandhaafd met als gevolg dat de licentiecommissie bij een volgende aanmaning Fortuna competitiepunten kan afnemen.
Fortuna kreeg de gele kaart omdat de club te laat bewijzen aandroeg dat de club de schuldenlast in het juiste tempo afloste. Fortuna ging in verweer omdat de club vond dat de schuld bij de bank lag. De bank treuzelde te lang met het opsturen van de benodigde formulieren, waaruit bleek dat de club wel op schema lag qua aflossing van de schuld.
De licentiecommissie heeft dit beroep nu verworpen. De commissie is namelijk niet geïnteresseerd waarom Fortuna te laat reageerde, maar is geïnteresseerd in het feit dat er te laat is gereageerd.
Fortuna heeft zich daarbij moeten neerleggen, maar laat wel weten dat de club – ondanks de gele kaart – weldegelijk op koers ligt bij het aflossen van haar schulden.

Bron: Fortuna Sittard