Toen Mommers een paar maanden geleden aankondigde dat Fortuna de winter zou doorbrengen in Suriname, opperde hij het idee om een inzamelingsactie te gaan houden onder Fortunezen van tweedehands spullen en meubelen.
Maar het is slechts bij een idee gebleven, omdat Mommers de laatste maanden andere zorgen aan zijn hoofd had!
Mommers geeft hiermee overigens aan nog geen 100% Fortunees te zijn. Als iets (om wat voor reden dan ook) niet lukt, is er maar één schuldige: Urvin Lee

Bron: Limburgs Dagblad