Het Limburgs Dagblad heeft de enquête over de “FC Limburg”-wens van de Limburgse voetballiefhebber maar weer eens van de kast gehaald. We hebben al eens met scherp geschoten op die enquête, maar dat weerhoudt het LD er niet van om die enquête maar weer eens te gebruiken.

Het grote probleem dat we met de enquête hebben, manifesteert zich nog steeds. Nog steeds geeft de helft van de ondervraagden aan zich geen supporter te beschouwen van één van de drie clubs en een iets kleinere groep geeft aan ook geen supporter te worden van FC Limburg.

– Is de mening van deze mensen voor de bedrijfshuishouding van FC Limburg of van de drie afzonderlijke club van belang? Nee!

– Kan deze mensen het wel of niet fuseren iets interesseren? Nee!

– En wat denk je dat deze mensen antwoorden als ze de volgende vraag wordt voorgelegd: Mag dat wat u betreft leiden tot de vorming van één Limburgse fusieclub: FC Limburg? Het interesseert me geen bal, dus van mij mag het! En kijk aan, we hebben weer een voorstander.

Maar goed, de enquête is er sinds de vorige keer niet slechter op geworden en we zien dat de voorstanders in aantal zijn toegenomen van 66% naar 80%. En dat is natuurlijk wel interessant. Het LD heeft de ondervraagden ook gevraagd naar hun redenen om voor of tegen de fusie te zijn. En daar komt de aap uit de mouw. De twee hoofdredenen om voor een fusieclub te zijn, zijn: meer financiële armslag/sponsoring en sportieve meerwaarde/betere prestaties.

En laten dat nu de twee punten zijn die de twee Limburgse kranten de afgelopen week zwaar overtrokken hebben.

Ten eerste de financiële armslag. Beide kranten hebben gemeld dat er grote sponsoren zouden opstaan. DSM ging investeren, Sabic trok de beurs en ook de provicie ging er tientallen miljoenen instoppen. Maar nu de ergste emoties bedaard zijn bij journalisten en bestuurders blijkt van die financiële fabeltjes niet veel te kloppen!

Punt twee de sportieve prestaties. We hebben al een hoop mogen lezen, van kampioenschappen tot champions league finales. Dat was al lariekoek als al die investeerders daadwerkelijk zouden investeren, maar nu die afhaken slaat dat soort verwachtingen natuurlijk helemaal nergens meer op. Nee, ook van die sportieve prestaties zal niet veel terechtkomen.

Maar die financiële armslag en sportieve prestaties worden wel door de geënquêteerden als voorwaarden gesteld om voorstander te zijn van de fusie. De kranten hebben de arme lezer overvoerd met ongefundeerde positieve berichtgeving over FC Limburg en op basis daarvan is de lezer voor. Maar sinds gisteren (en de komende dagen zal het niet anders zijn) nemen de kranten gas terug. Er zitten toch wat meer haken en ogen aan die fusie, de sponsoren lopen niet warm en misschien plaatst FC Limburg zich niet eens voor de UEFA-cup.

En wat zou dat betekenen voor de uitslag van de enquête? Drie keer raden. Als financieel en sportief succes een voorwaarde is om voor FC Limburg te zijn, dan zal het uitblijven daarvan tot teleurstelling leiden bij de voorstanders.

We dagen het LD dan ook uit om – mocht de financiële injectie van grote sponsoren de komende weken inderdaad uitblijven – de enquête over een paar weken nog eens uit te voeren. Als die 80% dan weer netjes terug is naar 66% hebben we ook meteen een mooi beeld van het manipulatievermogen van de twee Limburgse kranten.

RW