De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft vanavond (donderdag 30 juni) ingestemd met het kwijtschelden van 75% van de niet betaalde Onroerend Zaak Belasting (225.000 euro) en met de conceptovereenkomst voor het bestemmingsplan. Na een zit van 4,5 uur stemden uiteindelijk negentien raadsleden vóór en zestien tegen.