Als het plan “op eigen kracht” uitgevoerd wordt, dan zal de club deze woelige tijden overleven. Maar het plan heeft enkele veronderstellingen die misschien niet helemaal hard zijn. De belangrijkste veronderstelling in het hele plan is, dat de club een tien à twintigtal personeelsleden kan ontslaan. Als dat niet lukt, kan de club niet saneren en dan trekt de koper van het stadion zich ook terug en dan valt dit hele plan in duigen.
Het is dus essentieel dat de club van die dure vedetten afkomt en kun je die zomaar ontslaan???
In het bedrijfsleven gebeurt dat vaker, dus juridisch zal het wel kunnen, maar wat doet de KNVB? Gaan die zomaar akkoord met het ontslag van een x-aantal spelers? De laatste club die op deze manier kon overleven was FC Den Bosch. Ook die ploeg ontsloeg een paar jaar geleden een hoop spelers. De KNVB was daar later vrij duidelijk over: “Dat nooit meer”.
We geloven best dat Mommers een sluitende begroting voor het komende seizoen produceert als hij die spelers kan ontslaan. Dus de licentiecommissie van de KNVB zal wel niet moeilijk doen, maar wat doet de arbitragecommissie van de KNVB, die zich bezig houdt met dit soort ontslagen van spelers???

bron: L1 / Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger