In een poging om over meer financiële armslag te kunnen beschikken heeft Fortuna Sittard haar sponsoren om een donatie gevraagd.

Het is de bedoeling dat elk van de sponsoren € 1.000,– doneert waarmee de spelersgroep kan worden versterkt. De teleurstellende plek in de rangschikking plus het feit dat het spelpeil weinig goeds doet vermoeden hebben de club doen besluiten tot deze stap over te gaan. Het valt te verwachten dat de club reeds spelers op het oog heeft die men graag aan de selectie zou willen toevoegen.

Het succes van de actie zal uiteindelijk het ambitieniveau bepalen waarmee de club zich op de transfermarkt kan gaan begeven.

Bron: L1