Medio januari zijn Fortuna Sittard en VB Projects bij de rechtbank in Maastricht overeengekomen dat een onafhankelijke deskundige zich moet buigen over het slepende conflict omtrent de grasmat in het Fortuna Sittard stadion.

VB Projects is het bedrijf dat de werkzaamheden aan de grasmat (en de onderliggende veldverwarming) uitvoerde in de zomer van 2018 en vervolgens herstelwerkzaamheden in de zomer van 2019. Het heikele punt is: hoe diep legde VB Projects de veldverwarmingsbuizen/slangen onder het maaiveld?

Onderzoek door het bedrijf AT-KB in augustus 2019 (vlak na de herstelwerkzaamheden) wees uit dat de buizen op minimaal 22cm diepte lagen, zoals VB Projects had beloofd. Nieuw onderzoek door een ander bedrijf (Brouwers) in februari 2020 wees uit dat de buizen minder diep liggen, soms zelfs tot slechts 14cm diepte.

Die diepte is belangrijk voor de beluchting (en dus de gezondheid) van de grasmat. Te geringe diepte betekent te weinig beluchting, en dat betekent dat de grasmat (zeker in de winter) afsterft. Fortuna vermoedt dat dat de reden is van de slechte kwaliteit van de grasmat. Op basis van de metingen van AT-KB denkt VB Projects dat hen geen blaam treft; op basis van de metingen van Brouwers denkt Fortuna dat VB Projects de leidingen niet diep genoeg gelegd heeft.

Beide partijen hebben nu besloten dat er een derde deskundige (Sweco) naar de grasmat zal kijken, die zal meten hoe diep de verwarmingsbuizen daadwerkelijk liggen, hoe die bevindingen zich verhouden tot de metingen van AT-KB en Brouwers, of er een plausibele verklaring is voor de verschillen tussen de metingen van AT-KB en Brouwers en of er andere redenen kunnen zijn waarom de kwaliteit van de grasmat zo slecht is.

De derde deskundige zal zijn advies aan de rechtbank uitbrengen voor 26 mei 2021. Op basis van de bevindingen van de derde deskundige zal de rechter dan besluiten hoe verder.

Bron: Rechtbank Limburg / Fieldmanager.nl