Ook de KNVB speelt een rol in de fusie soap die zich voltrekt. Het is uiteindelijk de KNVB die de clubs bij mekaar gehaald heeft om te spreken over de slechte financiële positie van het betaalde voetbal. De KNVB juicht de fusieplannen toe en is bereid om alles in het werk te stellen de praktische problemen die zouden kunnen ontstaan om de nieuwe fusieclub nog komend seizoen in te schrijven voor de eredivisie uit de weg te zullen ruimen.
De VVCS is overigens furieus op de KNVB omdat die publiciteit geeft aan de slechte staat van het Nederlandse betaald voetbal. Op die manier zullen er nog meer sponsoren afhaken…
…..(bron: Limburgs Dagblad)