Samenwerking TOF, SV Nao Veure, TGV, Fortuniors én spelersfonds AAN’M!!

 

 

 

 

Na een periode dat zowel op bestuurlijk vlak als tussen de diverse supporters(-groeperingen)  binnen Fortuna Sittard verdeeldheid heerst over allerlei financiele, organisatorische en technische zaken is het fantastisch om te kunnen berichten dat de meest toonaangevende supportersgroeperingen en supportersinitiatieven besloten hebben een dikke streep te trekken onder het verleden en samen te gaan werken aan een beter Fortuna Sittard.

Voortaan kennen de supporters nog maar één belang en dat is het belang van Fortuna Sittard en haar supporters.

Het is de vaste overtuiging van alle organisaties dat Fortuna Sittard alleen een financieel en sportieve toekomst heeft indien men gezamenlijk, positief, de krachten bundelt.

De samenwerkende supportersorganisaties blijven vooralsnog hun eigen identiteit behouden. Boven deze organisaties komt het supportersplatform te staan, dat nog op zoek is naar een aansprekende naam. Ideeën zijn van harte welkom. In dit supportersplatform zijn alle organisaties vertegenwoordigd.

Het supportersplatform is hét aanspreekpunt voor Fortuna Sittard en zal regelmatig met Fortuna overleggen over allerlei zaken.

Het streven is om alle supportersinitiatieven in dit platform te coördineren. Ook de communicatie zowel intern als extern  zal via het supportersplatform lopen, hetgeen de eenheid zal bevorderen en onnodige ruis zal voorkomen.

Het supportersplatform staat open voor alle andere supportersorganisaties en initiatieven die zich willen aansluiten. Het uiteindelijke doel, waarnaar actief zal worden gestreefd, is een grote “Fortuna Familie” te vormen. Een familie waarin plaats is voor  iedereen met een groen-geel hart die op een respectvolle manier Fortuna Sittard wilt ondersteunen.

De verscheidenheid in karakters, ideeën, aanpak van zaken, etc. binnen het supportersplatform is enorm. Dat maakt de uitdaging groot om met elkaar samen te werken in de wetenschap dat dit ook de grootste kracht is.

De exacte invulling van de personen in dit platform zal binnenkort besproken en bepaald worden zodat dit platform op korte termijn aan de slag kan gaan. Zeker is in ieder geval dat alle organisaties en initiatieven een of meerdere vertegenwoordigers in het platform krijgen. Nadere informatie zal spoedig volgen.

Een van de speerpunten van het supportersplatform is de talentontwikkeling binnen Fortuna Sittard te ondersteunen, financieel maar ook door het inzetten van vrijwilligers. Het leveren van een  financiële bijdrage om een speler met een duidelijke meerwaarde voor Fortuna te behouden dan wel aan te trekken, kan een mogelijkheid zijn.

Deze visie komt overeen met de visie van Fortuna Sittard. Met het bestuur van Fortuna Sittard is afgesproken dat het bestuur van Fortuna Sittard deze visie breed zal gaan uitdragen naar alle belanghebbenden rondom de club.  De supportersorganisaties zullen het bestuur daarbij helpen waar dat mogelijk is.

Wij hopen met deze unieke stap een eerste aanzet te hebben gegeven naar een structureel betere toekomst voor de club die in ons groen-geel hart zit opgesloten. En minstens zo belangrijk vinden wij het met deze stap een signaal te hebben gegeven naar de bestuurders van Fortuna Sittard om met ons dezelfde weg op te gaan!

Bestuur SV Nao Veure
Bestuur TOF
Bestuur Fortuniors 
Spelersfonds AAN “M
TGV