De SV Nao Veure laat naar zowel Haarlem (vrijdag 12-10-07) als naar Den Haag (vrijdag 19-10-07) een bus rijden. Voor de reis naar Haarlem zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar. Voor de reis naar Den Haag zit één bus helemaal vol, maar volgt er nog een extra inschrijfavond om te proberen ook een tweede bus te laten lopen. Hierover volgt later nadere informatie.

De kosten voor beide reizen bedragen voor leden van de SV €26; niet-leden betalen €31. Losse kaarten in Haarlem kosten €14. In Den Haag worden geen losse kaarten verkocht, daar het een verplichte buscombi betreft.

De bus naar Haarlem vertrekt om 15.45 uur en de bus naar Den Haag om 16.00 uur vanaf de voorzijde van het Wagner & Partners Stadion.

Met vriendelijke groet,
SV Nao Veure
Tel 06-38130110