Ondanks het feit dat zich nog niet voldoende mensen hebben aangemeld, heeft het buscomité besloten de reis naar FC Omniworld toch door te laten gaan. Als motivatie geeft men aan dat men de trouwe supporters die zich wèl weer netjes op tijd hebben aangemeld niet in de kou wil laten staan. Bovendien is dit het eerste bezoek aan Omniworld en heeft Fortuna de steun van de fans weer hard nodig.

Het is uiteraard wel nog steeds mogelijk om je aan te melden voor de busreis. Dit kan bij Rob Poulssen op nummer 046 – 433 59 84 of via 06 – 54 91 86 31.

De prijzen zijn als volgt:

Kosten seizoenkaarthouders: € 25,– (bus plus entreebewijs)
Kosten niet-seizoenkaarthouders: € 27,50 (bus plus entreebewijs)
Losse verkoop aan kassa Mitsubishi Forklift Stadion: € 15,–

Vertrek naar Almere op vrijdag 27 januari om 16.30 uur vanaf het supportershome.