Gisteren was dan de zolang verwachte raadsvergadering waarin de wijziging van het bestemmingsplan rond het W&P Stadion ter sprake kwam. De vergadering ontwikkelde zich op een voorspelbare manier, namelijk een langdradige herhaling van zetten. De raadsleden stellen (terecht) kritische vragen bij het plan (dat doen ze al weken), de wethouder geeft geen antwoord op die vragen (dat doet ie ook al weken), de raadsleden stellen nogmaals die vragen, de wethouder geeft opnieuw geen antwoord etc. etc.
Lange tijd zag het er naar uit dat ondanks het onthutsend zwakke optreden van de wethouder, de raad toch akkoord zou gaan met het collegevoorstel. De burgemeester deed ook zijn best door de tijd in de gaten te houden (hij wilde koste wat kost een besluit hebben over de retailstructuurvisie).
De raad leek rond 23.30uur dan eindelijk af te stevenen op een stemming over het voorstel dat ongetwijfeld door een meerderheid van de raad gesteund zou worden. Voor de finale stemming kwamen er nog enkele voorstellen ter wijziging van het hoofdvoorstel ter tafel. Normaliter sneuvelen die, of hebben ze geen belangrijke consequenties voor het hoofdvoorstel, maar niet deze keer.
Een wijzigingsvoorstel van het GOB sneuvelde niet (het werd met 18-17 aangenomen). In dat wijzigingsvoorstel vraagt het GOB naar nader onderzoek naar de gevolgen van detailhandel bij het stadion voor detailhandel in de stadscentra. Dat verzoek werd door een meerderheid van de raad gesteund en dus moet dat onderzoek eerst plaats vinden vooraleer er gestemd kan worden over de bestemmingsplanwijziging. En zodoende kwam er een abrupt einde aan de raadsvergadering zonder stemming over het eigenlijke collegevoorstel.
Grote vraag is nu: hoe lang gaat het duren voordat dit onderzoek afgerond is? De wethouder gaf al aan dat hij daarbij rekening wil houden met de financiële problemen bij Fortuna. Zijn die nijpend, dan moet dat onderzoek zeer snel uitgevoerd worden; zoniet dat kan het ook iets langer gaan duren.
Conclusie: de gewenste wijziging van het bestemmingsplan heeft Fortuna gisteren niet gekregen. Daarmee is niet gezegd dat Fortuna die op termijn niet wel krijgt. Het ligt zelfs nog steeds voor de hand dat dat bestemmingsplan weldegelijk gewijzigd gaat worden. Grote vraag is alleen: wanneer en hoe lang kan Fortuna nog wachten?

Fortuna Online komt (later) uiteraard nog uitgebreid terug op deze bewogen avond in Geleen.