Dinsdag diende dus de arbitragezaak tussen Fortuna Sittard en de op non-actief gestelde trainer Sunday Oliseh. Inzet: mag Fortuna het contract met Oliseh ontbinden, of moet hij – zoals Oliseh wenst – zijn functie terugkrijgen? Na een zitting waarin beide partijen hun mening kracht bij mogen zetten, is het woord nu aan de leden van de arbitragecommissie. Wordt vervolgd.

 


Insteek arbitragezaak

Sunday Oliseh wil terugkeren in zijn functie als trainer van Fortuna Sittard en wil dat Fortuna Sittard uitspraken over hem (‘herhaaldelijk verwijtbaar handelen’) terugneemt; Fortuna Sittard wil het contract van de op non-actief gestelde Sunday Oliseh ontbinden.

Fortuna’s argumentatie

Alhoewel Sunday Oliseh het spits afbijt tijdens de arbitragezaak, is het voor het verhaal logischer te beginnen bij Fortuna’s argumentatie, waartegen Oliseh zich vervolgens verweert. Het is namelijk Fortuna Sittard dat Oliseh op non-actief stelde en daar ‘herhaaldelijk verwijtbaar handelen’ als argumentatie voor aanvoerde—een tot dinsdagavond niet-toegelichte term.

Het was dus zaak voor Fortuna om dat ‘herhaaldelijk verwijtbaar handelen’ te onderbouwen. Die onderbouwing bestaat uit: (a) negentien verklaringen van (oud)-werknemers (spelers en kantoorpersoneel), die aangeven het slachtoffer te zijn geweest van scheldpartijen, fysieke intimidatie en een gebrek aan respect; (b) een evaluatie van een externe bemiddelaar die Fortuna eerder dit jaar aanstelde om tot een oplossing te komen voor de aanhoudende reeks incidenten, met als intentie Oliseh te behouden als trainer, en (c) (omdat Oliseh de uitnodigingen van de externe bemiddelaar negeert) waarschuwingen die Fortuna vervolgens uitdeelt aan Oliseh bij elk nieuw incident. Als ook dat niet helpt, stelt Fortuna Oliseh op non-actief. Terecht?

Olisehs verweer

Nee, zegt Oliseh. Hij verwerpt de negentien verklaringen van (oud)-werknemers als laster. Hij vindt ook dat alles wat voor mei 2017 is gebeurd niet serieus genomen kan worden, omdat Fortuna hem destijds een nieuw contract liet tekenen. Tijdens de contractbesprekingen zou Fortuna niet gerept hebben over ‘verwijtbaar handelen’, terwijl de aantijgingen in sommige van die verklaringen voordien plaats hebben gevonden.

Wat betreft het aanstellen van de bemiddelaar en het versturen van waarschuwingen vermoedt Oliseh dat niet de reeks vermeende incidenten de reden was, maar het feit dat Oliseh zich beklaagd had over vermeende illegale praktijken waaraan Fortuna zich bezondigde en waaraan Oliseh niet wilde meewerken. Daar was Fortuna niet van gediend en dus wilde Fortuna van hem af, waarvoor Fortuna de smoes ‘herhaaldelijk verwijtbaar gedrag’ verzon, aldus Oliseh.

De illegale praktijken betreffen (a) een contante betaling die Fortuna deed, nadat de spelersgroep een doelstelling had behaald en (b) een spelersmakelaar die spelers aan Fortuna levert en tevens mede-eigenaar van Fortuna Sittard zou zijn, iets wat tegen de regels van de UEFA zou zijn.

Inschatting (van een niet-jurist)

Het verhaal van Fortuna lijkt vanwege tenminste twee redenen steviger in mekaar te zitten dan dat van Oliseh.

Ten eerste lijkt Fortuna een betere onderbouwing te hebben geleverd van de aantijging “herhaaldelijk verwijtbaar gedrag’ dan dat Oliseh deed van ‘illegale praktijken’. Fortuna bevestigde de contante betaling waarop Oliseh doelde, maar bestrijdt dat die illegaal is. We zijn geen experts, maar alhoewel contante betaling ongebruikelijk is in de 21ste eeuw (het was ook eenmalig), lijkt het ons niet illegaal. De bewering dat een spelersmakelaar mede-eigenaar van Fortuna is, is voor zover wij weten niet correct (maar ook dat is makkelijk aantoonbaar).

Daar staat tegenover dat het wel heel makkelijk is negentien verklaringen van verwijtbaar gedrag en een analyse van een externe bemiddelaar zomaar weg te wuiven als laster, alleen maar omdat Fortuna er in mei 2017 tijdens de contractonderhandelingen niets van gezegd zou hebben. Ook als dat klopt, lijkt ons de aard van de aantijgingen dusdanig ernstig dat je geen bevestiging van anderen nodig hebt om te begrijpen dat dat gedrag niet door de beugel kan. Maar goed, dat is een inschatting van een leek; geen jurist.

Ten tweede, Fortuna’s argumentatie (herhaaldelijk verwijtbaar gedrag) sluit aan bij Fortuna’s wens: contractontbinding. Oliseh’s argumentatie (illegale praktijken) sluit niet aan bij zijn wens: als trainer graag terugkeren. Graag terugkeren bij de oplichters van Fortuna Sittard?

Voorspelling uitslag (van een niet-jurist)

Enfin, de arbitragecommissie mag zich nu buigen over de zaak. Een ding lijkt zeker: Fortuna wint. De commissievoorzitter gaf aan dat de verhoudingen zo vertroebeld zijn dat Oliseh niet in zijn functie kan terugkeren. Contractontbinding is dus de onvermijdelijke uitkomst. De financiële afhandeling van contractontbinding is de enige onbekende. Het antwoord komt binnen vier weken van de arbitragecommissie, tenzij Fortuna Sittard en Oliseh er in de tussentijd toch nog uitkomen natuurlijk.