Het Auditteam ‘Voetbal en Veiligheid’ onderzocht de rellen die ontstonden voor en na afloop van het duel Fortuna Sittard – MVV op 4 oktober 2013. Gisteren werden de resultaten gepresenteerd. Komen de bevindingen van het auditteam overeen met de bevindingen van het interne politieonderzoek? De gezagvoerders in Sittard-Geleen vinden van wel.

 

 

 


Terug naar het interne politieonderzoek. Voornaamste conclusie: er viel wel wat aan te merken op de uitvoering van het ME opteden  (er waren enkele onnodige porren en tikken uitgedeeld en ja er was ook gescholden door ME-ers), maar de aansturing van de ME (de beslissing om de ME in te zetten)  was op elk moment gerechtvaardigd. Kortom, de supporters hadden schuld; sommige individuele ME’ers hadden verkeerde keuzes gemaakt, maar de gezagsvoerders hadden prima werk afgeleverd. De leiding zou het zo weer doen (zie Aansturing ME voor een overzicht).

Het auditteam concludeert dat de aansturing van de ME voor, tijdens en na de wedstrijd tekort is geschoten en dan met name tijdens bepalende momenten. De aansturing van de ME was “in belangrijke mate gebaseerd en afgestemd op het gedrag van risicosupporters en er werd onvoldoende rekening gehouden met de impact van die maatregelen op de goedwillende supporters”. Kortom, de leiding maakte op cruciale momenten een foutieve kosten-baten analyse wat betreft de inzet van ME. Het  advies aan de Sittardse politieleiding luidt: leiding, doe het zo niet weer!

Als burgemeester Sjra Cox dan zegt dat de aanbevelingen naar aanleiding van het interne politieonderzoek en het autitteamonderzoek in grote mate overeen komen, zakt mijn broek af. Dat is geen probleem, want die trek ik wel weer op. Maar wie wil er nog onderdeel uitmaken van een ME peleton dat geleid wordt door mensen die op bepalende momenten foutieve beslissingen nemen waardoor jouw veiligheid en die van burgers in gevaar komt?

Riccardo Welters