1992: het oprichtingsjaar van de Supporters Vereniging Fortuna Sittard ’92. De geschiedenis herhaalt zich, in het oprichtingsjaar 1992 ging het Fortuna Sittard ook bepaald niet voor de wind, in ieder geval op het sportieve vlak, alhoewel ook hier de financiën waarschijnlijk een rol gespeeld zullen hebben. Alleen niet zo op de voorgrond tredend als vandaag.

En toch stonden enkele supporters op, die ervan overtuigd waren dat Fortuna Sittard een supportersvereniging nodig had. Het was een tijd dat er wedstrijden waren met soms minder dan 1.000 bezoekers op de tribune. En ondanks de mindere tijden werd op 12 mei 1992 de Supp.Ver geboren.

25 Januari 1994 mocht ik mijn eerste vergadering als voorzitter van de Supporters Vereniging voorzitten, nadat ik de hamer van de heer Stevens had overgenomen, die met veel elan en hulp van anderen een clubje voor supporters had opgericht, de Supporters Vereniging Fortuna Sittard ’92.

Fortuna Sittard krabbelde weer op, en de Supp.Ver groeide gestaag mee. Ze groeide uit tot een volwaardige gesprekspartner van Fortuna Sittard, die stond voor de belangen van de supporters en menige activiteit op touw wist te zetten. Het waren ook tijden waarin het gemakkelijker was om vrijwilligers te vinden, om waar nodig te helpen, óf bij ons clubje, óf een hand toe te steken bij Fortuna Sittard.

Het was de tijd van de Baandert, en ook mij is het bekend dat achterom kijken niet veel uithaalt, anderzijds moet je van je verleden leren. Ik kan mij niet losmaken van het gevoel dat in de Baandert alles iets gemakkelijker, iets warmer was. Ons clubje verhuisde uiteraard mee, naar het W & P stadion, waar onze vereniging zeker de eerste jaren mooie tijden beleefde, denk hier aan het Supporters Home. Maar naarmate de tijd verstreek werd steeds duidelijker dat het nieuwe stadion als een molensteen om de nek van Fortuna Sittard hing, de sfeer veranderde, het werd zakelijker en er werd te vaak gepraat over cijfers voor en achter de komma.

Natuurlijk zul je realistisch moeten blijven, maar het blijft een vereniging en geen bedrijf waar alleen de beursnotering telt. Dit is een van de oorzaken, voor mijn/onze beslissing. Verder zijn woorden als sfeer, binding met supporters, vrijwilligers die niet te krijgen zijn, geen loze kreten.

Op 5 oktober 2004 werd er op de ledenvergadering, bij gebrek aan opvolging besloten om de Supp.ver op te heffen. Ik wil mij niet verstoppen achter externe zaken, zeker ook ik zal veranderd zijn. Maar zeker is, dat mijn beweegredenen, om met mijn bestuursfunctie binnen de Supp.Ver te stoppen, hoofdzakelijk met motivatie te maken hebben.

Voor de Supp.Ver waren het 12 jaar van hoogte- en dieptepunten, parallel aan de mindere en goede tijden van Fortuna Sittard, waarvan de hoogtepunten toch de boventoon voerden.

Met trots en plezier kijk ik terug op 10 jaar voorzitterschap van een mooie club met een groep bestuurders waarvoor ik dankbaar ben dat ik met deze mensen heb mogen werken. Ik wil iedereen bedanken, die in de loop van de laatste 10 jaar de Supp.Ver een gezicht heeft gegeven. Niet te vergeten de vrijwilligers die toch de noodzaak inzagen van het feit dat zonder hen geen enkele vereniging een overlevingskans heeft. Maar het allerbelangrijkste van de Supp. Ver waren de leden, de supporters van Fortuna Sittard, zonder hen heeft zelfs Fortuna Sittard geen bestaansrecht.

Jo Delil

Een Supporter

Yellow, green army 4ever

PS: Op 5 oktober 2004 hield het bestuur van de Supp.Ver Fortuna Sittard ’92 haar jaarlijkse ledenvergadering met als belangrijkste punt het aftreden van het complete bestuur. Het bestuur heeft in het verleden meermaals getracht nieuwe bestuursleden of anders commissieleden te vinden, helaas is dit niet gelukt.

Op 26 oktober 2004 werd de statutair verplichte tweede ledenvergadering gehouden en ook hier was het niet af te wenden. Het pijnlijke besluit werd genomen. De Supp.Ver Fortuna Sittard ’92 houdt op te bestaan. Tegelijkertijd kunnen we hier wel al aangeven dat de buscommissie blijft bestaan en dat bij uitwedstrijden alles bij het oude blijft.