Het reddingsplan zoals dat gisteren door Fortuna werd ontvouwen, kent toch nog wel enkele haken en ogen. Zoals we gisteren al berichtten, hebben alle partijen het nodige water bij de wijn moeten doen, inclusief de gemeente Sittard-Geleen. De vraag is nu, pikt de gemeenteraad van Sittard-Geleen het water dat het College van B&W tijdens de onderhandelingen bij de wijn heeft gedaan?
Als we teruggaan naar donderdag 2 februari, de dag waarop de gemeenteraad akkoord ging met verruiming van het bestemmingsplan rond het W&P stadion, dan deed de raad dat onder enkele strikte voorwaarden. De club zou de schulden bij de club onmiddellijk inlossen (achterstallige OZ-belasting en schulden aflossen waarvoor de gemeente garant stond, tezamen circa 2,8miljoen euro) en de gemeente zou geen nieuwe financiële inspanningen meer hoeven te doen om Fortuna te redden.
Welnu, in de nu voorliggende plannen wordt aan beide voorwaarden getornd. De club zal namelijk niet onmiddellijk de schulden (waarvoor de gemeente garant staat) aflossen, maar dat zal pas op termijn gebeuren. Die schulden gaat Fortuna aflossen met de beoogde winst die gegenereerd zal worden uit het hele investeringsproject. Punt 1 is het niet zeker dat die winst er daadwerkelijk komt en punt 2 als ze er al komt kan dat jaren duren. Zeer waarschijnlijk krijgt de gemeente haar geld wel terug, maar niet onmiddellijk.
En verder wordt er ook opnieuw een financiële inspanning vereist van de gemeente in het voorliggende plan. De gemeente moet namelijk opnieuw garant gaan staan voor een lening van 1,75 miljoen euro. Die garantstelling vervalt op het moment dat de bouwvergunningen voor de supermarkt (Jan Linders) en de amusementshallen (Supergame) zijn afgegeven. Met allerlei procedures voor de boeg kan ook dat nog even duren, waardoor de gemeente de komende jaren toch een risicodragende partij blijft in het project.

De grote vraag is nu: slikt de gemeenteraad deze nieuwe inspanningen van de gemeente? Als alles goed gaat, krijgt de gemeente haar geld terug. Zoveel is duidelijk, maar is de gemeenteraad bereid de extra risico’s te nemen? Op 29 juni is de eerstvolgende raadsvergadering waarin de gemeenteraad zich zal buigen over de voorstellen. Tot die tijd heeft het College van B&W de tijd om het plan uit te leggen aan de gemeenteraadsleden. En dat is hard nodig, zo bleek gisteren tijdens de commissievergadering waarin de plannen werden ontvouwen aan de raadsleden. De raadsleden waren laaiend over de toezeggingen die het College aan Fortuna hebben gedaan. We zullen de komende weken in de gaten (proberen te) houden of het college erin slaagt die kritiek te weerleggen.