De hoofdsponsor van Fortuna Sittard, Wagner & Partners, wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM, zeg maar de waakhond van onder andere beleggingsfondsen) nauwlettend in de gaten gehouden.

Laten we het kort samenvatten. Wagner & Partners doet in financieel advies en heeft daartoe ook een beleggingsfonds in het leven geroepen: het vastgoed mixfonds. Helaas is dat vastgoedfonds op een fiasco uitgelopen en zijn er tal van gedupeerde beleggers die grote sommen geld hebben verloren.

De gedupeerden hebben zich inmiddels verenigd en hun woordvoerder is de heer Faas van bureau Interfaas. Deze man zal proberen te redden wat er te redden valt voor de beleggers. Het zal duidelijk zijn dat deze man lijnrecht tegenover Wagner & Partners staat en dat ook niet onder stoelen of banken steekt.

Zijn voornaamste aanklacht luidt: Wagner & Partners heeft een te rooskleurige voorstelling van dat beleggingsfonds gegeven, hetgeen beleggers op het verkeerde been heeft gezet. Daar had geen haan naar gekraaid als het vastgoed mixfonds een doorslaand succes was geworden, maar helaas: het vastgoed mixfonds is dus uitgedraaid op een flop. De AFM op haar beurt heeft een toezichthouder aangesteld die over de schouders van Wagner & Partners meekijkt of deze zaak correct wordt afgehandeld richting beleggers.

Tot zover de feiten. Normaliter was dit bericht in beide Limburgse kranten niet verder gekomen dan een artikeltje van drie zinnen naast de beursberichten, ware het niet dat de kranten Fortuna Sittard erbij konden slepen. En alleen dat gegeven promoveerde dit bericht tot voorpagina nieuws. Hulde!

Alhoewel Fortuna geen partij in deze is, kan Fortuna natuurlijk wel indirecte gevolgen ondervinden van deze zaak. Een van de betrokkenen bij deze zaak is Jos Nuijen: mede oprichter van Wagner & Partners. Zoals genoegzaam bekend is hij een van de huidige financiële pijlers onder Fortuna Sittard en tevens lid van de Raad van Commissarissen.

Bureau Interfaas is namens de gedupeerde beleggers natuurlijk de gehele financiële handel en wandel van Nuijen aan het uitspitten en komt dan uiteraard ook de naam Fortuna Sittard tegen, waarin Nuijen geïnvesteerd heeft. Fortuna is dus financieel tot op zekere hoogte afhankelijk van deze man. Komt hij in financiële problemen door deze zaak, tja, dan zou Fortuna daar indirect ook wel eens last van kunnen krijgen.

Maar zover is het nog lang niet. De AFM stelt weliswaar niet voor niets een toezichthouder aan (dus dit zaakje stinkt waarschijnlijk), maar dat wil nog niet zeggen dat Wagner&Partners onoorbaar gehandeld heeft, wat via een grote omweg mogelijkerwijs gevolgen zou kunnen hebben voor Fortuna’s financiële positie.

Bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad