Het is zes weken geleden dat Fortuna Peter van Vossen ontsloeg. De KNVB geeft een club standaard vier weken de tijd om een gediplomeerde opvolger aan te stellen; Fortuna kreeg nog twee weken extra, maar heeft vooralsnog geen opvolger aangesteld.

Aangezien een club zeven dagen de tijd heeft om de KNVB op de hoogte te stellen van het aanstellen van een nieuwe trainer, kan de licentiecommissie van de KNVB vooralsnog Fortuna geen officiële waarschuwing geven voor het niet tijdig aanstellen van een gediplomeerde trainer. Over een week zal die waarschuwing er vast komen, tenzij Fortuna komende week een nieuwe trainer aanstelt en dat onmiddellijk meldt aan de KNVB.

Bron: VI