Er kan opnieuw een discussie gaan ontstaan in de gemeenteraad over de garantstelling van de gemeente voor de 4 miljoen gulden die Fortuna Sittard gaat lenen. De gemeente wilde slechts garant staan als Fortuna onder andere aan de voorwaarde zou voldoen vervroegde aflossingstermijnen in de lening op te nemen, zodat de gemeente niet langer dan strikt noodzakelijk risico loopt. Maar Fortuna heeft die vervroegde aflossingen niet meegenomen in de lening die de club wil afsluiten. Dit omdat vervroegde aflossingen leiden tot een hoger rentepercentage dat Fortuna moet betalen. En daar heeft de club geen zin in.

De gemeente Sittard/Geleen/Born beraadt zich nu of ze akkoord wil gaan met de garantstelling onder deze ietwat gewijzigde condities. Wellicht zal de gemeenteraad zich er op 1 november over buigen (bron: Limburgs Dagblad).