Zondag 8 augustus 2004, 6 dagen voor de competiestart tegen AGOVV. De Supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 gooit het bijltje erbij neer. Zo klinkt het in eerste instantie: hard, afstandelijk, koel. Er is voor de insider en duidelijke verstaander echter meer aan de hand. De SV zegt niet meer voldoende steun te krijgen van diverse supporters(groeperingen). Uitstekende lokalisatie van het probleem, maar onvoldoende probleemoplossing.

De wortels van het probleem liggen voor een groot deel in het FC Limburg verhaal van 2002. De SV voerde destijds in samenwerking met de BVO Fortuna Sittard een enquête over de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden van een FC Limburg. Echter, op geen enkele wijze uitte de SV het gevoel nog sterk in een onafhankelijke BVO Fortuna Sittard te geloven. Waarmee de ideologische gronden van een supportersvereniging prompt ten grave werden gedragen.

Al snel werd duidelijk dat de SV hiermee enorm veel terrein verloor. Ander heikel punt vormde de geringe mate van onafhankelijk die de SV had ten opzichte van de BVO Fortuna Sittard. Met name, ik gebruik duidelijk de termen “met name”, de redactie van deze site alsmede haar directe geestverwanten hebben dit herhaaldelijk naar voren gebracht tijdens vergaderingen. Dit ondanks het feit dat wij de officiële site van de SV zijn. Meerdere redactieleden hebben een commissie gevormd met enkele leden van de SV, echter tot duidelijke uitspraken heeft het nooit geleid.

Aan de andere kant heeft de opkomst van diverse supportersgroeperingen met een eigen identiteit de SV ook geen goed gedaan. Zoals bijvoorbeeld Fortunahome. Aanvankelijk was er vanuit deze hoek zeer felle kritiek op het functioneren van de SV, naarmate de tijd vorderde onstaat er een soortement van wederzijds begrip. Maar waar Fortunahome assertiever werd en actie ondernam, bleef de SV enigszins achter. Fortunahome ontplooide in vrij brede zin activiteiten en nam eigen al dan niet gewild een taak van de SV over. Zoals zelfs diverse malen een busreis, waaraan ondergetekende tevens eenmaal deelnam, overigens een leuke happening.

Ideologisch gezien zijn er echter grote verschillen tussen de SV en het toch wel pro-actieve Fortunahome. Waarmee eerstgenoemde enigszins lauw was, hanteerde de ander bij enig regelmaat zaag en bijl. Waarmee ik overigens geen lans wil breken voor de wijze waarop Fortunahome dit met name in het wat verdere verleden tot uiting bracht.

Maar goed, degustibus non est disputandum, hetgeen als een paal boven water blijft staan. Tot zover de oorzaken van het verscheiden van het huidige bestuur van de SV. Deze mensen hebben ook een heleboel goede zaken verricht, anders hadden ze het natuurlijk nooit zolang volgehouden, want de meeste van hen zijn bestuursdinosauriërs, om het misschien ietwat oneerbiedig te zeggen. Zo waren er de vele busreizen, waarbij de meesten van ons begeleid door Thei Brandts veel hebben mogen meemaken. Door met name striktere regelgeving vanuit de KNVB werd voor een deel van de vaste busreizigers minder interessant, met als gevolg dat ze afhaakten. Omdat de SV meeging in de navolging van de KNVB regelgeving vonden sommigen het zelfs nodig slachtoffers te zoeken. Dit werd dus met name Thei Brandts, die op minder fraaie wijze geschoffeerd werd en uiteindelijk de Pijp aan Maarten gaf. Daarnaast organiseerde de SV vele feestavonden en informatiebijeenkomsten. Deze laatste taak werd voor een groot gedeelte door de BVO Fortuna Sittard overgenomen.

Resteert nog één prangende vraag: Hoe verder? Is er nog wel een officiële SV nodig? En zo ja, in welke vorm? Voldoende stof voor eenieder die Fortuna een warm toedraagt om zich daarover eens te buigen.

Tot slot wil ik het afscheidnemende bestuur bedanken voor hetgeen zij voor de supporters hebben betekend. Al zijn we het zeker niet altijd eens geweest, afscheid nemen doe je immers bij voorkeur op een passende wijze. Het ga jullie goed en we zullen elkaar zeker blijven zien in het Supportershome!

Gegroet,

TMD