In de ledenvergadering die gisteravond plaats vond heeft het bestuur van de Supportersvereniging de leden voorgelegd de vereniging op te heffen en dat voorstel is door de aanwezige leden goedgekeurd, met als gevolg dat Fortuna Sittard vanaf vandaag geen supportersvereniging meer heeft.
Tijdens de vergadering ontstond er wel nog enige commotie over het feit dat de supportersvereniging in de vorige vergadering (de vergadering ten tijde van Excelsior-Fortuna Sittard) besloten heeft de schuld die Fortuna Sittard nog heeft bij de supportersvereniging (12.000euro) op te eisen. Dat bedrag zou dan vervolgens beschikbaar moeten komen voor de buspot (waarin 5000 euro zit) die gebruikt kan worden voor het organiseren van busreizen die ook na het opheffen van de vereniging door zullen gaan.
Even niet vergeten dat de beslissing om dat geld op te eisen genomen werd voordat bekend raakte dat Fortuna weer in financiële problemen zit. Met andere woorden, die beslissing veroordelen met de kennis van nu is een beetje makkelijk.
Fortuna Online kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de SV (of wat daar dan juridisch nog van over is?) niet van plan is tot juridische stappen over te gaan mocht Fortuna in gebreke blijven. Kortom, deze schuld kan Fortuna wegstrepen, tenzij de club het principe wil hanteren dat uiteindelijk iedereen krijgt waar hij recht op heeft.