Beide Limburgse kranten zijn het oneens over de motieven van het ontslag van Hans Verel. Dagblad De Limburger denkt dat er problemen tussen Verel en de selectie zijn ontstaan die de situatie onwerkbaar hebben gemaakt. De disciplinaire schorsingen van Krijgsman en Cramb zouden hebben bijgedragen tot de verslechterde verhouding.
Het Limburgs Dagblad gelooft niet zo in slechte verhoudingen en houdt het erop dat sportieve argumenten de doorslag hebben gegeven en concludeert vervolgens dat Fortuna een slechte keuze gemaakt heeft.
Hopelijk komt de ware reden ooit nog eens boven tafel (bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger).