Vereniging Help Fortuna heeft ook in 2004 weer meegespeeld in de Oudejaarsloterij. De collecte onder Fortuna supporters leverde 44 halve en 4 hele Oudejaarsloten op. De opbrengst bedroeg € 212,50. Dit bedrag zou door Help Fortuna worden aangewend ter ondersteuning van Fortuna Sittard.
En toen werd het 26 december 2004. Het bestuur van Help Fortuna was van mening dat de opbrengst van de loterij elders wellicht beter besteed zou zijn. Uiteraard kan het bestuur een dergelijke beslissing niet zomaar nemen. Aan de supporters is gevraagd of zij zich er in zouden kunnen vinden als het geld, bij wijze van hoge uitzondering, niet naar Fortuna Sittard maar naar giro 555 ten behoeve van de slachtoffers in Azië zou gaan.
Met overweldigende meerderheid besloten de supporters dat het geld aan dit goede doel moest worden besteed. Op 6 januari heeft Help Fortuna dan ook een machtiging afgegeven aan de samenwerkende hulporganisaties om dit bedrag van haar rekening af te schrijven.

Bron: Help Fortuna