Tijdens een infoavond heeft Mommers duidelijk gemaakt aan de supporters dat er absoluut geen geld meer is voor tussentijdse versterkingen in Sittard. Hij kon dus ook uitsluiten dat er dit seizoen nog versterkingen zouden komen. Kortom, met de huidige selectie zal Verel het moeten doen.
Zou de club zich wel tussentijds versterken dan zou dat onvermijdelijk opnieuw (net zoals voorgaande jaren toen er wel tussentijds versterkt werd) tot grote financiële problemen leiden en die problemen kan en wil Mommers niet over Fortuna afroepen.