Volgens Dagblad De Limburger zal Martin Masset niet lang meer algemeen directeur zijn van Fortuna Sittard. Geldschieter Rene ter Borgh zou bezig zijn een nieuwe organisatiestructuur uit te werken en daarin zijn Martin Masset de portefeuilles KNVB en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toebedeeld; niet langer het algemeen directeurschap. Dit zou blijken uit een uitgelekt toekomstig organigram.

In hoeverre deze ontwikkeling (a) klopt en zo ja (b) tegen de zin van Martin Masset is, is onduidelijk.

Wordt vast vervolgd.

Bron: Dagblad De Limburger