In mijn vorige columns gaf ik aan dat Fortuna Sittard bij het eerstvolgende meetpunt (in november 2014) minstens 65 punten moet zien te scoren om mogelijke sancties van de KNVB te ontlopen in maart 2015. Niet correct. Dat moet respectievelijk juni 2015 en november 2015 zijn.

 

 

 


Er zijn twee redenen waarom ik er naast zat. Ten eerste is de regel dat een club binnen negen meetmomenten uit categorie 1 moeten komen nadat ze een eerste keer in categorie 1 zijn verzeild geraakt. Het woordje ‘nadat’ is hier belangrijk. De eerste keer dat je in categorie 1 zit, telt niet mee in de reeks van negen. Ten tweede zette de KNVB mij op het verkeerde spoor wat betreft meetpunt juni 2012. In augustus 2012 werd Fortuna op basis van meetpunt juni 2012 ingedeeld in categorie 2, maar in december 2012 werd Fortuna met terugwerkende kracht per 1 augustus 2012 teruggezet in categorie 1. Betekent dat dat Fortuna per saldo in categorie 1 zat op meetpunt juni 2012? Ik ging er vanuit, maar dat bleek niet correct.

Moraal van het verhaal. Daar waar ik er vanuit ging dat Fortuna nog slechts twee meetpunten te gaan heeft vooraleer de grens van negen bereikt wordt, zijn er nog vier meetpunten te gaan vooraleer de KNVB (bij ongewijzigd beleid) maatregelen kan treffen. Fortuna heeft dus een half jaar langer de tijd om uit categorie 1 te geraken. De situatie is dus iets minder dringend dan ik dacht.

Voor de rest verandert er niets aan die columns. Ik vraag me nog steeds af of het systeem dat de licentiecommissie hanteert dusdanig eenduidig is dat de KNVB kan rechtvaardigen dat Fortuna’s meest recente rapportcijfer 64 is en onmogelijk 65 kan zijn.

Riccardo Welters