Het bestuur van supportersvereniging SV Nao Veure nodigt alle leden van harte uit voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 8 oktober 2012 om 20.00 uur in het supportershome. De agenda wordt ter plekke uitgereikt en de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar liggen ter plekke ter inzage.