Deze brief schreef Dhr. J. Cortenraedt, mede oprichter van de supportersvereniging Fortuna Sittard naar de Limburgse Dagbladen en Fortuna Sittard.

“Laat ik voorop stellen dat schrijver dezes niet op voorhand tegen een fusie is, mits zij op eerlijke en noodzakelijke gronden en in alle openheid tot stand komt en er een neutrale plaats voor het stadion zou worden gekozen. Maar eer het zover is zou ik graag enkele vragen beantwoordt willen hebben. Is deze fusie wel het laatste redmiddel voor Fortuna en MVV, of is ze het aantrekkelijkst en het meest noodzakelijk voor Roda, zijn het niet de heren Hendriks en Pickee die altijd schermen over het mee blijven doen op niveau? Mijns inziens is Roda met een fusie het meest gebaat, neem het stadion bijvoorbeeld dit kost veel geld en zou zonder een fusie wel eens een molensteen kunnen zijn. Roda is ook in de markt voor spelers van Fortuna, o.a. Volmer, Hermans en v. Barneveld, plus een uitstekende jeugdopleiding die Fortuna bezit. Dit alles krijgen ze via een fusie in de schoot geworpen. Hoe zit het nou werkelijk met de schulden van de clubs, op 9 april zou Fortuna een schuld van 16 miljoen hebben, dit wordt door dhr. Mommers in het betreffende artikel tegengesproken net zoals het naderend faillissement. Op 13 april meldt dezelfde krant dat de schuld 19 miljoen is en dat Fortuna op een faillissement afstevent, terwijl op 8 april door deze krant nog beweerd werd dat Roda de grootste schuld zou hebben. Al deze beweringen worden nergens in de desbetreffende artikelen met feiten onderbouwt. Wie het weet mag het uitleggen, maar a.u.b. geen onwaarheden meer, want daar heb ik en vele met mij zo langzamerhand de buik van vol. Dhr. Mommers zegt op 9 april tegen de supporters dat de uitslag van de enquête in het besluit zal laten meewegen en Furtuna desnoods niet meer zou deelnemen aan de fusie besprekingen. Wat schets op zondag 14 april mijn verbazing als hij in de uitzending van S.V. Limburg op L1 het tegendeel zegt, dat ongeacht de uitslag van de enquête Fortuna voor de fusie gaat. Wat is de oorzaak van deze veranderde opvatting?
Het LD publiceert op 13 april een enquête waarin 80 % zich uitspreekt voor een fusieclub, maar en dat is belangrijk 39 % zou zeker wel naar een fusieclub gaan kijken en 15 % indien deze club succesvol is, dit is samen 54 %, waar blijven die andere 26 % die voor de fusieclub zijn? En welke garantie op succes heb je? RKC is het beste bewijs dat een hogere begroting niet altijd noodzakelijk is, maar wel de juiste mensen op de juiste plaats. Hoe zit het met die rijke iemand waar dhr. Mommers het over had op 9 april? Deze persoon zou Fortuna over willen nemen, om hier een stel Spanjaarden, Italianen en Brazilianen te laten spelen, ik weet niet of dit zo een slecht idee zou zijn gezien de prestaties en bezieling van de laatste jaren (uitzonderingen daargelaten). Ik heb niks tegen een ploeg met veel buitenlandse spelers als hier niet voorhanden zijn, zie AJAX 2, wie heeft hier niet van genoten. Maar wie is deze rijke persoon en wat zijn zijn beweegredenen, waarom doet men daar zo geheimzinnig over en met welk recht wordt door de beleidsbepalers van Fortuna hier niet op ingegaan, zijn zij bang voor hun eigen hachje is BOBO zijn dan zo aantrekkelijk. Wie zijn nu de eigenlijke geldschieters? DSM?
Welke toezeggingen zijn er nu werkelijk gedaan of bouwt men op luchtkastelen? Supporters van Fortuna en MVV moeten bij een fusie naar het stadion van Roda, alleen de naam is anders, mar het gevoel niet. Zoals het nu gaat kan men niet spreken van een fusie, maar van een overname. Het lijkt wel een complot, wie of wat zit hier werkelijk achter, de Provincie lees dhr. Eurlings als Roda supporter en wat is de waarde van het accountantsrapport van Deloite en Touche in opdracht van de gemeente Sittard, ik kan me niet voorstellen dat een gemeente een garantie geeft op basis van zulke hoge schulden. Als iemand met veel geld komt om een club over te nemen dan zou men dat van overheidswege toch moeten toejuichen want dan hoeft er geen geld bij.

Waarom moet alles zo geheimzinnig en achterbaks en zijn veel zaken zo tegenstrijdig. De supporters van alle drie de clubs worden in deze belazerd, want laten we eerlijk zijn wie geniet momenteel nog van het zogenaamde topvoetbal, op een enkele wedstrijd na.
Ik zit niet te wachten op een hogere begroting om de spelers nog meer salaris te geven, terwijl ze niet brengen waar ze voor betaald worden.

J. Cortenraedt,
mede oprichter Supporters Vereniging Fortuna Sittard ’92, en sinds 1954 Fortuna supporter.”