Fortuna zit weer eens in de problemen. Dan kun je er op wachten dat iemand het woord fusieclub in de mond zal nemen. Hetzij als een oplossing voor dit probleem; hetzij als een terechtwijzing voor verkeerde keuzes drie jaar geleden toen er voor het laatst serieus over de fusieclub werd nagedacht.


De discussie over de fusieclub is overigens nooit helemaal uitgedoofd. Zo nu en dan borrelt die discussie nog wel eens op. Recent nog (3 november) legden Ivo Op den Camp en Roel Wiche in Dagblad De Limburger de volgende vraag voor aan Willy Boessen en MVV trainer René Trost: “De clubs in Limburg lijken op communicerende vaten. Als de een omhoog gaat, gaat de ander omlaag. Topvoetbal lijkt een illusie. Is FC Limburg een gemiste kans?“.

En dat was voordat Fortuna bekend maakte opnieuw in de financiele problemen te zitten. Ik heb er geen problemen mee als journalisten het afketsen van Sporting Limburg drie jaar geleden nu ter discussie willen stellen. Echter het zou hen sieren als die discussie plaatsvindt in overeenstemming met de feiten.

Het lijkt erop dat dat niet het geval is. Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat Op den Camp en Wiche suggereren in bovenstaande vraag dat FC Limburg wel topvoetbal kan leveren, terwijl de vier afzonderlijke clubs daartoe niet in staat zijn. Met als logische consequentie dat voor de liefhebber van topvoetbal in Limburg, FC Limburg een gemiste kans is.

We gaan terug naar 2009. De Stuurgroep Topvoetbal Limburg (volgens Dagblad De Limburger destijds bestaande uit “gerenommeerde professionals uit de wereld van de betaalde topsport”) boog zich maandenlang over de fusieclub. Kosten noch moeite werden gespaard om de mogelijkheden van topvoetbal in Limburg uit te werken. Toen de stuurgroep zijn plannen presenteerde bleek de fusieclub met 11 miljoen euro inkomsten te starten. Dat zijn de feiten. Op den Camp en Wiche zullen het vast met mij eens zijn, dat je daar geen topvoetbalploeg mee op de been brengt.

Als dat zo is, zijn er twee mogelijkheden. Op den Camp en Wiche (en welke journalist dan ook) tonen aan dat een fusieclub in Limburg weldegelijk over meer dan 35 miljoen euro inkomsten kan beschikken of ze wekken niet langer de suggestie dat een Limburgse fusieclub topvoetbal zal spelen. Zoniet, dan blijven we zitten met overtrokken verwachtingen van de fusieclub die de discussie (die er vast gaat komen) in een onterechte richting duwen.

Riccardo Welters