Fortuna zoekt een stewardcoördinator m/v

Fortuna Sittard zoekt een vrijwilliger met een groen – geel hart. Ben jij vriendelijk, spontaan, behulpzaam, communicatief sterk en sta je stevig
in je schoenen? Dan ben jij geknipt om ons als stewardcoördinator te
helpen bij het organiseren van onze wedstrijden.

Wat zijn je taken?

1. Vervangt de veiligheidscoördinator bij diens afwezigheid.
2. Stelt op de wedstrijddag samen met de veiligheidscoördinator en Facilitair Manager de briefing voor de (hoofd) stewards op en draagt daadwerkelijk zorg voor de schriftelijke rapportage.
3. Geeft uitvoering aan de briefing van de hoofdstewards en bent 1e aanspreekpunt voor de hoofdstewards op de wedstrijddag. Draagt tevens zorg dat de hoofdstewards beschikken over de up-to-date informatie inzake stadionverboden.
4. Geeft uitvoering aan de debriefing met de veiligheidscoördinator en de hoofdstewards na afloop van de wedstrijd en draagt daadwerkelijk zorg voor de schriftelijke rapportage. Na bespreking met de Facilitair Manager worden de resultaten in de volgende briefing met de hoofdstewards gerapporteerd.
5. Geeft uitvoering aan het maandelijks werkoverleg met de hoofdstewards, in bijzijn van de veiligheidscoördinator en Facilitair Manager en draagt daadwerkelijk zorg voor de schriftelijke rapportage en verspreiding.
6. Bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het handboek voor de (hoofd)stewards, draagt zorg voor de schriftelijke rapportage, verspreiding en mondelinge toelichting. Ziet tevens toe op de naleving van de regels zoals opgenomen in het handboek.
7. Assisteert de veiligheidscoördinator bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid.
8. Informeert de Facilitair Manager inzake alle aspecten die van invloed zijn op de uitvoering van het veiligheidsbeleid, adviseert en overlegt.

Wat verwachten we van je?

– dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
– dat je beschikt over goede sociale vaardigheden;
– dat je stressbestendig bent;
– dat je beschikt over een opleidingsniveau op MBO niveau;
– dat je over voldoende vrije tijd beschikt om deze functie uit te oefenen;
– dat je een team player bent.

Wat krijg je er voor terug?

– Leuke contacten met collega’s en supporters.
– Een beperkte onkostenvergoeding.
– De mogelijkheid om verschillende cursussen te volgen.

Kun je (bijna) alle wedstrijden ingezet worden, heb je geen lichamelijke bezwaren om deze werkzaamheden uit te voeren en ben je 18 jaar of ouder? Stuur dan een brief met je motivatie naar:

Fortuna Sittard
t.a.v. Simone Palmans
Facilitair Manager
Postbus 36
6130 AA Sittard

Of stuur je brief per e-mail naar
simone.palmans@fortunasittard.nl