Vooruitlopend op de bekendmaking van de meest recente categorie-indeling (meetmoment juni 2014) door de KNVB, heeft Fortuna Sittard wereldkundig gemaakt dat de club opnieuw (voor de vijfde opeenvolgende maal) zal worden ingedeeld in categorie 1: de zorgenkindjes.

Fortuna behaalde 64 punten, terwijl er 65 vereist zijn om in aanmerking te komen voor een categorie 2 indeling. Dit betekent ook automatisch dat Fortuna Sittard bij het eerstvolgende meetmoment (november 2014) in categorie 1 wordt ingedeeld (en de teller dus op zes komt), want een categorie 1 club moet tweemaal op rij voldoen aan de voorwaarden voor een categorie 2 klassering vooraleer promotie naar categorie 2 plaatsvindt.

Kortom, scoort Fortuna Sittard in november 2014 minder dan 65 punten, dan kan de KNVB Fortuna sancties opleggen in maart 2015 als de teller onherroepelijk op zeven komt.

Bron: Fortuna Sittard