Gezien de ontwikkelingen bij de club heeft Fortuna Online zich gisteren bij de heer Schonbrodt (initiatiefnemer overleg Supportersvereniging) afgemeld voor het overleg met betrekking tot de nieuw op te richten Supportersvereniging dat morgen zal plaatsvinden. Momenteel acht de redactie van deze site andere zaken met betrekking tot club van preferent belang. Fortuna Online ziet dus om bovengenoemde redenen voorlopig af van participatie in een supportersvereniging.