Fortuna heeft een zaak – aangespannen tegen de Belastingdienst – verloren en moet zodoende een half miljoen euro betalen. Geld dat de club overigens al gereserveerd had voor deze waarschijnlijke nederlaag.
Voor het hoe en waarom moeten we een jaar terug als Fortuna een reddingsplan opstelt waarbinnen elke schuldeiser akkoord gaat met een kwijtschelding van 75% van zijn vorderingen. Als tegenprestatie krijgen de schuldeisers de verzekering dat ze de resterende 25% krijgen uitbetaald. In de Nederlandse belastingwet bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst akkoord gaat met een dergelijke schuldsanering, dus dit was mogelijk geweest.
Probleem is echter dat Fortuna één van de schuldeisers (het spelerspensioenfonds CFK) buiten de regeling hield en wel 100% uitbetaalde. En daar ging de belastingdienst niet mee akkoord.
Fortuna ging in beroep maar reserveerde alvast het halve miljoen euro waar de kwestie over ging voor het geval dat het beroep afgewezen zou worden. De commissie die de zaak behandeld heeft, heeft dat nu ook bevestigd. Fortuna moet dus betalen.

Bron: Dagblad De Limburger