De mannen die met hun hersenen denken vliegen nu rollenbollend over straat. Ach gut, was de herseninhoud bij enkele figuren dan toch niet toereikend?
Als we Dagblad De Limburger mogen geloven zijn de fusiebesprekingen ergens eind februari al begonnen (dat verhaaltje over 23 maart als startdatum van de fusiebesprekingen nadat de KNVB de clubs bijeen had gehaald blijkt dus ook kletskoek te zijn).
Grote initiator van deze soap zou Gedeputeerde Eurlings zijn. Eurlings zou Fortuna Sittard en Roda JC eind februari nader tot mekaar hebben gebracht. Verder zou Eurlings ook in een later stadium – op verzoek van Roda – MVV bij de besprekingen hebben betrokken.
Nadat alle partijen aan tafel zaten, bleken de fusiebesprekingen in een stroomversnelling beland te zijn. 6 april zou de glorieuze dag zijn, waarop de drie clubs een convenant zouden tekenen dat moest leiden tot FC Limburg. Op basis van financiële toezeggingen van Eurlings namens de provincie en Fortuna commissaris Meijer namens DSM, zou de fusieclub een gezonde financiële basis krijgen. Op 7 april was vast in het Parkstad Limburg Stadion een persconferentie geregeld en voor 8 april lagen er vliegtickets voor Mommers, Pickee, Hendriks en Gerardu klaar richting Verweggistan, waar ze zich twee weken zouden verschansen. Daarna zou de publieke commotie vast wel zijn afgezwakt en konden ze terugkomen om de lopende zaken af te handelen.
Maar ja, dat liep dus anders! Eurlings en Meijer moesten op 6 april terugkomen op hun financiële toezeggingen en dus kon dat convenant helemaal niet gesloten worden. De KNVB bij monde van directeur Kessler bevestigt dat Eurlings en Meijer die financiële toezeggingen gedaan hebben en was zeer verbaasd dat daar een dag later niets van waar bleek te zijn. Ook MVV is die mening toebedeeld, Fortuna en Roda hullen zich in nevels (maar daarover zodadelijk meer).
En wat gebeurt er vervolgens? De zaak lekt uit op 7 april en op maandag 8 april staan er grote koppen in de krant. Wie heeft er nu gelekt? Drie partijen komen in aanmerking.
1) De provincie. Eurlings heeft op 5/6 april mensen binnen de provincie afgetast of er inderdaad de bereidheid was om de fusieclub te sponsoren. Daar heeft ie een “nee” gekregen en dus zitten daar tegenstanders van FC Limburg, die er belang bij hebben dat de zaak uitlekte.
2) DSM. Ook Meijer moest bij de DSM-top langs om goedkeuring te vragen voor zijn plannen en ook hij kreeg nul op zijn rekest. Dus ook daar zit een potentieel lek.
3) MVV. MVV is pas bij de besprekingen betrokken toen bleek dat er veel geld zou loskomen. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. MVV mag zich dus gerust belazerd voelen en ook daar zit dus een potentieel lek.
Het lek zit zeer waarschijnlijk niet in Sittard of Kerkrade, want dat zijn (helaas, helaas) de grote animotors achter FC Limburg. Dat blijkt al uit hun zachte veroordeling van het gedraai van Eurlings. Eurlings nu keihard afvallen is niet in het belang van FC Limburg. Die man hebben ze nog steeds nodig om FC Limburg van de grond te krijgen. Dus dat doen ze niet.
En hoe moet het nu verder met FC Limburg? MVV zal wel alles op alles zetten om het zelfstandig te redden. Lukt dat niet (de komende maand lijkt cruciaal), dan zullen ze zich schoorvoetend neerleggen bij een fusie. Fortuna lijkt het hoofd al in de schoot geworpen te hebben. De schuldenlast is gigantisch. En Roda? Wat heeft Roda met die fusie te winnen? De jeugdopleiding van Fortuna is goud waard, maar het zal Roda ook financieel waarschijnlijk niet voor de wind gaan. Elke euro die ze uit Sittard en of Maastricht kunnen krijgen is meegenomen. Bovendien hebben ze momenteel een unieke machtspositie nu de andere twee clubs op sterven na dood zijn en dus niets te eisen hebben.
Wellicht toch een fusieclub dus, maar geen liefdesbaby en ook geen kerngezond kind. Topvoetbal in Limburg? Vergeet het maar!