De provincie Limburg haakt ook af als mogelijke sponsor van FC Limburg, waarmee het financiële fundament onder FC Limburg verder afbrokkelt. Gedeputeerde Eurlings roept nu dat de provincie de fusieclub niet financieel mag steunen omdat dat in strijd is met de Europese regels. Inderdaad meneer Eurlings, net zoals zes jaar geleden! Tenzij je de subsidie in een zodanig ingewikkelde formule stopt dat de Europese Commissie niet meer kan aantonen dat er sprake is van oneigenlijke subsidiëring. En als we de Limburgse politiek iets toevertrouwen is het wel de gave om van zo’n subsidiëring zo’n zooi te maken dat zelfs de Europese commissie er niet meer uitkomt.
Nee Eurlings wil gewoon niet en hij heeft nog volkomen gelijk ook. De provincie was te klein toen MVV en Fortuna naar de gemeente stapten voor overheidssteun en als FC Limburg bij diezelfde overheid smeekt om geld, zou het wel toegestaan zijn? Degene die dat nog begrijpt moet ons dat maar eens uitleggen… (bron: Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad)