In tegenstelling tot hetgeen eerder werd bericht, is er nog steeds een reële optie dat Davy Zafarin alsnog een contract tekent bij Fortuna. Via technisch manager Fred van Barneveld vernamen we dat Zafarin weldegelijk geïnteresseerd is in een verbintenis met Fortuna. Echter de geruchten over het salarisverhaal zijn noch door Fortuna noch door Zafarin gecommuniceerd, maar door personen “rondom” Zafarin. Een storm in een glas water? Wordt vervolgd.