Is Fortuna er in geslaagd 900.000 euro binnen te halen? En als dat bedrag niet is binnen gehaald, hoe groot is het tekort? Dat zijn de prangende vragen die op ieders lippen liggen vandaag. Alleen algemeen directeur Joppe Sangen en enkele andere nauw betrokkenen weten het antwoord, dat ze de KNVB vandaag zullen geven.

Allerlei scenario’s doen de ronde.

  1. Fortuna heeft het zondag nog resterende bedrag van 100.000 euro alsnog binnengehaald;
  2. Fortuna heeft het zondag nog resterende bedrag van 100.000 euro binnengehaald, maar één of meerdere partijen die eerder geld toezegden is/zijn daarop teruggekomen;
  3. Fortuna is er niet ingeslaagd het zondag nog resterende bedrag van 100.000 euro binnen te halen.
  4. Fortuna is er niet ingeslaagd het zondag nog resterende bedrag van 100.000 euro binnen te halen en één of meerdere partijen die eerder geld toezegden zijn daarop teruggekomen.

Een bekende in het Limburgse voetballandschap, Arnold Hendriks, denkt opties twee of vier want hij vermoedt dat het gat vandaag groter dan 100.000 euro is. Fortuna zou contact met hem hebben opgenomen om af te tasten of hij bereid zou zijn bij te springen. Dat is Hendriks, op voorwaarde dat iemand garant gaat staan voor zijn lening. Fortuna zou die optie in beraad hebben. Waarom Hendriks vervolgens naar de media is gelopen (want daar lijkt het toch op), blijft onduidelijk. Fortuna neemt – terecht – radiostilte in acht.

Slaagt Fortuna er niet in om ter elfder ure alsnog tot een akkoord te komen met investeerders om het resterende bedrag binnen te harken, dan zijn we aan de nukken van de KNVB overgeleverd.

De procedure die nu volgt is ons onbekend. Gaat de KNVB vandaag een beslissing nemen, of gaat de KNVB zich buigen over de aangeleverde stukken en doet uitspraak op een ander tijdstip? Fortuna Online heeft geen idee.

Bron: Dagblad De Limburger