Fortuna voert de druk op richting Pierre Horn. Als hij niet akkoord gaat met het voorstel dat Fortuna hem heeft gedaan om Brasserie Fortunato te sluiten, dan kan de sportieve injectie die Fortuna in de winterstop had willen doen niet doorgaan.
Fortuna meldt dat het de winst die de club zou boeken door het stadion te verhuren aan Gilde Opleidingen, zou willen gebruiken om de spelersgroep te versterken.
Deze lezing staat echter lijnrecht tegenover de lezing die Fortuna vorige week tijdens de rechtszitting over de zaak “Fortunato” naar voren bracht. Toen betoogde Fortuna dat het verhuren van het stadion essentieel was om de begroting sluitend te krijgen. Nu een week later ineens niet meer. Nu zou die winst van het verhuur van het stadion geïnvesteerd kunnen worden in de selectie.
De waarheid? Die zal wel weer in het midden liggen. Overdreef Fortuna vorige week door te stellen dat Fortuna dreigt failliet te gaan als Fortunato niet verdween puur om de rechter aan haar zijde te krijgen. Nu overdrijft Fortuna waarschijnlijk de mogelijkheden om in de selectie te kunnen investeren puur om Horn onder druk te zetten.
Niet erg chique, hetgeen nog maar eens aantoont dat het conflict tussen Fortuna en Pierre Horn meer is dan een puur “zakelijk conflict”, zoals beide partijen het zo graag noemen…

Bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger