Het College van B&W heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Fortuna Sittard over Fortuna’s reddingsplan. B&W zal morgenavond de gemeenteraad inlichten over de stand van zaken van deze besprekingen.
Dit gebeurt na afloop van de reguliere commissievergadering die om 18.30uur gepland staat (in Geleen). Die commissievergadering is openbaar. Echter, de informatie die B&W gaat verstrekken aan de raad over Fortuna Sittard zal gebeuren achter gesloten deuren.