De niet verplichte combi-reis naar FC Omniworld op vrijdag 27 januari komt steeds dichterbij. Er hebben zich al een behoorlijk aantal supporters opgegeven, maar tot op heden nog niet genoeg. Er zijn dus nog enkele supporters nodig om de busreis te kunnen laten doorgaan.

Tot maandag a.s. is het nog mogelijk om je op te geven bij het ‘Buscomité van de Supporters’. Je dient hiervoor contact op te nemen met buscoördinator Rob Poulssen. Rob is bereikbaar op 046 – 433 59 84 of via 06 – 54 91 86 31.

De prijzen zijn als volgt:

Kosten seizoenkaarthouders: € 25,– (bus plus entreebewijs)
Kosten niet-seizoenkaarthouders: € 27,50 (bus plus entreebewijs)
Losse verkoop aan kassa Mitsubishi Forklift Stadion: € 15,–

Vertrek naar Almere op vrijdag 27 januari om 16.30 uur vanaf het supportershome.