De busreis die de SV Nao Veure wilde organiseren naar Emmen gaat niet door. Te weinig aanmeldingen….

Bron: SV Nao Veure