Het Limburgs Dagblad heeft in een interview met Chris van Geem (privé) zaken besproken die wij toen we een aantal weken geleden een interview met Chris deden hebben laten rusten, omdat we de nog lang niet geheelde wonden niet opnieuw wilden openrijten.
Het LD vond het blijkbaar wel kunnen en sprak met Chris over de tragische privé gebeurtenissen die zich de afgelopen drie jaar hebben voorgedaan in zijn leven.
Degene die het paginagrote artikel wil lezen, moet de zaterdageditie van het LD op de kop tikken, want het interview staat om wat voor reden dan ook niet online op de LD-website.