This Day in History: 2008-11-03

Fortuna Sittard en Roda JC tekenen – in het geheim – een intentieovereenkomst om te komen tot een fusie. De nog op te richten Stuurgroep Topvoetbal Limburg moet het fusietraject uitstippelen.