De Stadspartij Burgerbelangen Geleen (SGB) stelt voor de clubnaam te veranderen in Fortuna Sittard-Geleen. SGB wil dat om zodoende de club een steviger fundament in de samenleving van de fusiestad te verschaffen.

De Raad van Commissarissen heeft bij monde van voorzitter Emmo Meijer aangegeven dat men zich hierover in de toekomst zal buigen en men welwillend tegenover een naamswijziging staat.

Ook andere vooraanstaande personen binnen de Sittard-Geleense gemeenschap hebben zich positief uitgelaten over een dergelijke wijziging van de clubnaam.

Op korte termijn zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het door SGB geopperde plan. Indien men dit plan steunt, zal men bij Fortuna een verzoek tot naamswijziging indienen.

Bron: Dagblad De Limburger