Dagblad De Limburger denkt de hoogte van de schuldenlast van Fortuna Sittard te weten. Schrik niet: die zou 16 miljoen euro bedragen! En dus is fusie geen vrijwillige keuze voor Fortuna (en ook MVV) maar een absolute must om nog iets te redden van de club. Echter die 16 miljoen euro lijkt een onwaarschijnlijk hoog bedrag. Zeker, Opgenoord en Nijpels hebben er een chaos van gemaakt, maar zo erg zal het toch niet zijn? Mommers ontkracht ook dit bedrag. Er is zeker schuld, maar die is niet zo hoog, aldus Mommers (bron: Dagblad De Limburger).