De KNVB heeft Fortuna Sittard een publieke waarschuwing gegeven voor het niet naleven van het plan van aanpak dat de club heeft opgesteld om uit de financiële problemen (in licentie termen: uit categorie 1) te geraken.

Een van de punten uit dat plan van aanpak is het treffen van een regeling met de belastingdienst over achterstallige betalingen voor 15 mei 2013. Fortuna Sittard slaagde er niet in om een schriftelijke bevestiging van de belastingdienst te overleggen aan de KNVB op of voor 15 mei, dus legt de KNVB conform het reglement een publieke waarschuwing op. Mocht Fortuna Sittard in de toekomst nogmaals in gebreke blijven bij het naleven van het plan van aanpak dan kan de KNVB overgaan tot puntenaftrek (drie tot negen punten per overtreding) en als het helemaal de spuigaten uitloopt, kan de KNVB de licentie intrekken.

Echter, Fortuna directeur Martin Masset vindt dat de club onheus bejegend is. Weliswaar is het correct dat de club op 15 mei die schriftelijke bevestiging van de belastingdienst over een betalingsregeling niet kon overleggen, maar dat wil niet zeggen dat de betalingsregeling toen al niet getroffen was. Volgens Masset heeft Fortuna begin maart al een betalingsregeling getroffen met de belastingdienst, maar duurde het tot 22 mei vooraleer de belastingdienst dat schriftelijk bevestigde aan Fortuna Sittard. Kortom, de traagheid van de belastingdienst; niet de nalatigheid van Fortuna is debet aan het niet halen van de 15 mei deadline, aldus Masset.

De KNVB was echter niet gevoelig voor of overtuigd door die argumentatie en legde Fortuna ook in beroep een publieke waarschuwing op.

Het goede nieuws is, dat de KNVB de club een waarschuwing geeft voor een probleem dat al opgelost is. Het slechte nieuws is dat de club negatief in het nieuws komt, iets wat de club zich niet kan veroorloven tijdens de opbouw.

Bron: KNVB / Fortuna Sittard