De onderhandelingen tussen 3W, Wessels en de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard over het reddingsplan voor Fortuna Sittard die gisteren hervat zijn, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd: een akkoord waarin alle drie de partijen zich kunnen vinden.
Wie de Limbuirgse kranten vanochtend moet geloven, zijn de partijen met knallende ruzie uit mekaar gegaan. Wie echter met direct betrokkenen heeft gesproken weet dat de waarheid heel wat genuanceerder ligt (maar ja, dat is sensatie technisch niet zo interessant).
Een akkoord is er inderdaad nog niet, maar alle drie de partijen hebben nog steeds de ambitie om er gezamenlijk uit te komen. Reden: de ontwikkeling van het bedrijventerrein rond en onder het stadion is een zeer gecompliceerd project en het gaat ook om behoorlijk grote bedragen. De belangen zijn dus erg groot en een akkoord bereik je dan dus ook niet zomaar.
Om toch enig inzicht te geven in de problemen die nog op tafel liggen, bespreken we er één: het overbruggingskrediet. De bedrijven die zich gaan vestigen in en rondom het W&P stadion zullen ook sponsoren worden van Fortuna Sittard, waardoor er een financieel fundament ontstaat waarop Fortuna aan de toekomst kan gaan bouwen. Echter, die bedrijven gaan natuurlijk pas sponsoren als ze zich daadwerkelijk hebben gevestigd onder het stadion en dat zou nog wel eens even kunnen gaan duren. De Geleense middenstand mag zich nog botvieren op procedures om de zaak te vertragen en dan moet er ook nog gebouwd worden. Voor je het weet ben je zo vier jaar verder, voordat alles afgebouwd is. En hoe overleeft Fortuna die tussenperiode? Het daartoe benodigde overbruggingskrediet moet ook geregeld worden in het reddingsplan. Dit is één van de punten waarover de drie partijen het eens moeten worden. Dat gaat over veel geld en dat kost nu eenmaal tijd.
En natuurlijk stijgt de druk en natuurlijk wordt er dan hier en daar iets geroepen dat de onderhandelende partijen wellicht beter niet hadden kunnen roepen (en natuurlijk blazen de kranten dat dan vervolgens op of trekken het uit de context – zie voorpagina vandaag), maar dat is nu eenmaal onderdeel van het spel.
Voor aanstaande dinsdag en woensdag staan er nieuwe onderhandelingen op de agenda. Dat doe je niet als je er niet denkt uit te komen. Die wens en die verwachting is er nog steeds. Zoveel is Fortuna Online wel duidelijk geworden na een rondje langs de onderhandelende partijen.
Fortuna Online blijft de zaak – zo goed en zo kwaad als mogelijk – volgen en zal op de gepaste momenten informeren. Uiteraard staat daarbij voorop dat we het onderhandelingsproces niet willen schaden door informatie op een verkeerd moment naarbuiten te brengen.